NÁHRADNÍ   PLNĚNÍ   ZDARMA
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění na vše a pořád ZDARMA!

Více informací o náhradním plnění ZDE.

Náhradní plnění

Jelikož jsme firma se statutem chráněných pracovních míst, rádi Vám poskytneme na veškeré produkty, práce a dodávky tzv. náhradní plnění.

Za poskytnutí náhradního plnění si nic navíc neúčtujeme!


Rezervace NP na celý rok:

Našim zákazníkům, kteří ví, v jakém finančním objemu potřebují pokrýt fakturaci v režimu náhradního plnění, doporučujeme, aby si u nás již na začátku roku zarezervovali náhradní plnění v potřebné výši. Stačí nám napsat nebo zavolat, a řící, v jakém objemu se u nás chystáte v průběhu roku nakupovat, a budete tak mít jistotu, že i ke konci roku pro Vás budeme náhradní plnění mít. Objem fakturace v režimu náhradního plnění se mění podle počtu námi zaměstnaných osob.

 

Vkládání do registru MPSV:

Faktura za dodané zboží nebo služby obsahuje informaci o tom, že spadá do režimu náhradního plnění. Uplaťnovaná výše NP se řídí fakturovanou částkou bez DPH. Po uhrazení faktury vkládáme (musíme tak učinit do 30 dní) informace o této faktuře na portál MPSV i s emailovým kontaktem na Vás, kdy Vám následně přijde oznámení o tomto vkladu, a Vy musíte tyto údaje včas potvrdit, jinak tato faktura nebude v režimu NP ministerstvem uznána.

 


 

Rok 2018 přináší změny v poskytování náhradního plnění a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Bohužel limity fakturací v režimu náhradního plnění se změnily - snížily, proto je lepší si u nás náhradní plnění rezervovat. V praxi to znamená to, že když už teď víte, že v průběhu roku budete kupovat učebnice, nábytek či pomůcky, a budete potřebovat při fakturaci využít náhradní plnění, jednoduše nás o této skutečnosti uvědomte již teď.

Ohledně otázek k principům náhradního plnění nás neváhejte kdykoli kontaktovat na čísle 596 615 290, rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme.

 

Co je to náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).