POSKYTUJEME   NÁHRADNÍ   PLNĚNÍ
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění, zaměstnáváme ZTP.

Více informací o náhradním plnění ZDE.

Náhradní plnění

Jelikož jsme firma se statutem chráněných pracovních míst, rádi Vám poskytneme na veškeré produkty, práce a dodávky tzv. náhradní plnění.

Za poskytnutí náhradního plnění si nic navíc neúčtujeme!


 

Rezervace NP na celý rok:

Našim zákazníkům, kteří ví, v jakém finančním objemu potřebují pokrýt fakturaci v režimu náhradního plnění, doporučujeme, aby si u nás již na začátku roku zarezervovali náhradní plnění v potřebné výši. Stačí nám napsat nebo zavolat, a řící, v jakém objemu se u nás chystáte v průběhu roku nakupovat, a budete tak mít jistotu, že i ke konci roku pro Vás budeme náhradní plnění mít. Objem fakturace v režimu náhradního plnění se mění podle počtu námi zaměstnaných osob.

 

Vkládání do registru MPSV:

Faktura za dodané zboží nebo služby obsahuje informaci o tom, že spadá do režimu náhradního plnění. Uplaťnovaná výše NP se řídí fakturovanou částkou bez DPH. Po uhrazení faktury vkládáme (musíme tak učinit do 30 dní) informace o této faktuře na portál MPSV i s emailovým kontaktem na Vás, kdy Vám následně přijde oznámení o tomto vkladu, a Vy musíte tyto údaje včas potvrdit, jinak tato faktura nebude v režimu NP ministerstvem uznána.

 


 

Rok 2018 přináší změny v poskytování náhradního plnění a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Bohužel limity fakturací v režimu náhradního plnění se změnily - snížily, proto je lepší si u nás náhradní plnění rezervovat. V praxi to znamená to, že když už teď víte, že v průběhu roku budete kupovat učebnice, nábytek či pomůcky, a budete potřebovat při fakturaci využít náhradní plnění, jednoduše nás o této skutečnosti uvědomte již teď.

Ohledně otázek k principům náhradního plnění nás neváhejte kdykoli kontaktovat na čísle 596 615 290, rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme.

 

Co je to náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

 

Proč nakupovat od firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním?

Nákup zboží u firem, které zaměstnávají osoby s tělesným postižením, jako jsou osoby se zdravotním postižením (OZP) a osoby se zdravotním postižením v těžkém stupni (ZTP), může být pro zákazníky plný výhod. Tyto firmy totiž vynakládají úsilí, aby se postaraly o své zaměstnance a pomohly jim překonávat překážky, které jim brání v práci. Některé z výhod nákupu u takových firem jsou:

  1. Společenská odpovědnost: Když nakoupíte u firmy, která zaměstnává osoby s tělesným postižením, podpoříte společenskou odpovědnost a pomůžete zlepšit život těchto osob.

  2. Kvalitní produkty: Tyto firmy často zaměstnávají talentované a zkušené zaměstnance, kteří vyrábějí kvalitní produkty, takže máte jistotu, že koupíte produkt, který splňuje vaše požadavky na kvalitu.

  3. Podpora lokálního hospodářství: Když nakoupíte u firem, které zaměstnávají osoby s tělesným postižením, podpoříte lokální hospodářství a pomůžete rozvíjet lokální ekonomiku.

  4. Lepší zákaznický zážitek: Tyto firmy často dbají na spokojenost svých zákazníků a snaží se jim poskytnout co nejlepší zákaznický zážitek. To znamená, že se můžete těšit na vynikající služby a péči o zákazníky.

V každém případě nákup u firem, které zaměstnávají osoby s tělesným postižením, je skvělý způsob, jak podpořit společenskou odpovědnost a pomoci těmto osobám v jejich každodenním životě. Navíc, když nakoupíte u takových firem, máte jistotu, že získáte kvalitní 

produkty a služby a zároveň podpoříte rozvoj lokálního hospodářství. Tak proč neinvestovat své peníze do něčeho smysluplného a učinit tím rozdíl v životech osob s tělesným postižením? Nakupování u firem, které tuto skupinu zaměstnávají, představuje výbornou příležitost k tomu, abyste mohli být součástí pozitivní změny a udělat dobrý skutek.

V našem e-shopu zaměstnáváme osoby s tělesným postižením a těšíme se na to, že Vám poskytneme kvalitní produkty a služby, které budou splňovat vaše očekávání. Tak neváhejte a navštivte nás, abyste se mohli stát součástí tohoto smysluplného úsilí!


 

Nezákonná přefakturace aneb zneužívání náhradního plnění

 

Jak je náhradní plnění zneužíváno­­?

Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novelizace zákona o zaměstnanosti a to i díky nárůstu zneužívání v oblasti poskytování náhradního plnění formou tzv. „přefakturace“.

Je konec přefakturace

Přefakturace vznikala propůjčení výhod, které zaměstnavatelům s více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytuje stát. Přefakturace nikdy nebyla legální a firmy zavádějí své klienty do slepých ulic. Např. nabízejí svým zákazníkům svůj sortiment (ochranné pomůcky, kancelářské potřeby ap.), ale fakturují je na základě smlouvy o spolupráci s jinou společností, která podmínky o zaměstnávání OZP (ZTP) splňuje.  

Jak to fungovalo v praxi

Jako zákazník odeberu mýdlo od firmy Nekuda a syn spol. s r.o. Tato firma však neposkytuje zaměstnávání OZP z více jak 50%, a proto nesplňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění. Mýdlo mi doveze, ale na dodacím listě a faktuře bude jiná firma, jejímž předmětem podnikání je kovovýroba, nikoliv výroba mýdla. Tato firma ale podmínky o zaměstnávání OZP splňuje. Současně si přirazí svojí marži cca 15-20%.

Důsledky špatného plnění povinného podílu

Problém nastane při kontrole z Úřadu práce. Nekuda a syn spol. s r.o. i firma uvedená na faktuře dostanou od úřadu postih formou statisícové pokuty a úřad označí tento způsob poskytování náhradního plnění za neplatný. Samozřejmě ÚP vůbec nezajímá, že je již polovina roku a já jako zákazník mám odebráno zboží např. za 2.000.000,-Kč. To znamená, že jsem 2.000.000,- vyhodil/-a a navíc ještě musím odvést finanční odvod za povinný zákonný podíl.

Oprávnění poskytovatelé náhradního plnění

Náhradní plnění mohou poskytovat pouze firmy, které zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP) v pracovním poměru. Dalšími oprávněnými poskytovateli jsou přímo OSVČ se zdravotním postižením, které ovšem nemají dalšího svého zaměstnance.

Změny a omezení v poskytování náhradního plnění 

Od 1. 1. 2012 je možné poskytnout náhradní plnění v max. výši 36násobku hrubé měsíční mzdy (cca 850.000,-Kč) na jednoho přepočteného pracovníka se zdravotním postižením.

Prohlášení o oprávněnosti poskytování náhradního plnění

Je dobré si zajistit od zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením potrvzení či čestné prohlášení o této skutečnosti. Nechte si vystavit garanci, ve které poskytovatel může předem jednoznačně garantovat určitý objem náhradního plnění v daném kalendářním roce.

(z webu nahradni-plneni-kalkulacka.cz)